Pripojenie k databáze

Prístupové údaje k databáze v prípade vlastného servera alebo lokálnej inštalácie

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Adresa: localhost

Port: 5435

Užívateľ: dba

Heslo: 7179

Did this answer your question?