Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaExterné zariadenia
Import cenníka do fiškálnej pokladnice ELCOM
Import cenníka do fiškálnej pokladnice ELCOM

Ako importovať cenník do fiškálnej pokladne ELCOM

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Import cenníka do fiškálnej pokladnice ELCOM

Ak chcete používať fiškálnu pokladnicu ELCOM v režime, keď sa predaj realizuje priamo na pokladnici (tzv. offline režim), je potrebné mať v pokladnici okrem správneho nastavenia pokladnice nahraný aj aktuálny cenník tovaru a služieb. Pomocou nástroja Flexi2XML môžete exportovať údaje zo systému Flexi a následne ich importovať do fiškálnej pokladnice.

Nástroj Flexi2XML

Flexi2XML je nástroj na konverziu údajov a používa sa aj na dávkový export údajov zo systému Flexi alebo naopak na dávkový import údajov, či už je systém Flexi spustený lokálne alebo vzdialene.

Jeho aktuálna verzia pre systém Windows je k dispozícii na webovej lokalite Flexi. Pre Linux a Mac OS X je Flexi2XML súčasťou inštalácie Flexi, na odkazovanej stránke sú uvedené priečinky, v ktorých sa nástroj nachádza.

Konfiguračný súbor

Vytvorte konfiguračný súbor s názvom config-sales.xml s nasledujúcim obsahom:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <config> <username>užívateľské meno</username><password>heslo</password><company>meno_spoločnosti</company> <host>aaa.flexibee.eu</host> <port>5434</port> <adresár>c:\pokladna</direktár><renameSuffix>-loaded</renameSuffix><action method="GET" id="cenník"><url>/cenník/(kodPlu nie je prázdny).csv?detail=full&includes=/winstrom/skupZboz&format=elcom-50&limit=9999&no-ext-ids=true</url> <contentType>text/xml</contentType> <failMessage> Nepodarilo sa nahraťcenník do pokladne.</failMessage> </action> <actionmethod="PUT"> <url>/checkout-movement.xml</url> <contentType>text/xml</contentType><mask>sales.xml</mask><failMessage>Nahrávanie predajado ABRA Flexi zlyhalo.</failMessage> </action> </config> 

Bude potrebné upraviť súbor a nastaviť niektoré parametre, ktorých význam uvádzame:

<užívateľské meno>

Meno používateľa, pod ktorým sa bude exportovať.

<heslo>

Heslo zadaného používateľa.

<spoločnosť>

Jedinečný identifikátor účtovanej spoločnosti, ktorý je súčasťou adresy URL webového rozhrania.

https://localhost:5434/c/mojefirma/cenik

<host>

Adresa servera Flexi. Môže byť zadaný celý názov hostiteľa alebo ako IP adresa.

<port>

Port servera Flexi, zvyčajne 5434.

<adresár>

Adresár, v ktorom sa budú vyhľadávať súbory (podľa masky <mask/>).

<renamePrefix>

Predpona alebo prefix, ktorý sa pridá na začiatok názvu úspešne nahraných súborov.

<renameSuffix>

Prípona alebo prefix, ktorý sa pripojí na koniec názvu úspešne nahraných súborov.

Osobitným prípadom je parameter formátu v adrese URL akcie na získanie ceny. Jeho hodnota určuje formát exportovaných údajov, ktoré možno použiť na import do konkrétnej fiškálnej pokladnice. Nastavenie parametra formátu je potrebné pre správnu funkčnosť importu. Príklady hodnôt pre vybrané pokladnice:

  • ELCOM Euro-200TE: elcom

  • ELCOM Euro-50 TE Mini: elcom-50

  • ELCOM Euro-150 TE Flexy: elcom-50

Dávkový súbor

Ak chcete exportovať údaje z cenníka Flexi a nahrať exportované údaje do fiškálnej pokladnice, musíte vytvoriť súbor upload-pricelist.bat s nasledujúcim obsahom:

@echo off cd "C:\kasa" nastaviť PORT=COM4 nastaviť CODE=29 nastaviť EXPORT=cenik.csv flexi2xml-cli.exe --load config-sales.xml --id cenik -o cenik.csv flexi2xml-cli.exe --cash-port %PORT% --cash-number 1 --cash %CODE% --store-plu %EXPORT% --cash-en

V upravovanom súbore:

  • cieľ priečinka Flexi2xml-cli.exe,

  • označenie portu, na ktorom je k dispozícii fiškálna pokladnica,

  • číselný kód vašej fiškálnej pokladnice (pozri dokumentáciu k pokladnici alebo tabuľku nižšie),

  • názov exportovaného súboru cenníka.

Číselné kódy pokladní ELCOM

Pokladňa

Číselný kód

Elcom-500FP

28

Euro-1000 M

2

Euro-1000 T

3

Euro-100T

24

Euro-150TE Flexy

33

Euro-150TE Flexy Plus

37

Euro-2000 M Alpha/2400

0

Euro-2000 M Alpha/10000

4

Euro-2000 T Alpha/2400

1

Euro-2000 T Alpha/10000

5

Euro-2000 TE Alpha/2400

6

Euro-2000 TE Alpha/6000

7

Euro-2000 TE Alpha/2400 v4 CZ fisc.

15

Euro-2000 TE Alpha/6000 v4 CZ fisc.

16

Euro-200T

25

Euro-200TE (podľa RAM)

26

Euro-200TE (podľa RAM)

27

Euro-2100TE

17

Euro-2100TE (verzia 2.xx)

29

Euro-2100TX (od spoločnosti RAM)

18

Euro-2100TX (od spoločnosti RAM)

19

Euro-2100TX (verzia 2.xx)

30

Euro-2500 T

9

Euro-2500 T/18000

12

Euro-2500TX

22

Euro-50 v hotovosti

34

Euro-500 T Handy/10000

11

Euro-500 T Handy/2100

10

Euro-500 TE/2400

20

Euro-500 TE/6000

21

Euro-500 TX Handy/10000

14

Euro-500 TX Handy/2100

13

Euro-50T Mini

31

Euro-50TE Medi

35

Euro-50TE Mini

32

Euro-50TE Smart

36

POS3000 ver.1

23

Spustenie dávkového súboru

Pred spustením súboru upload-cenik.bat sa uistite, že je fiškálna pokladnica zapnutá a pripojená k počítaču na zadaný port. Podobne by mal byť server Flexi spustený na adrese uvedenej v konfiguračnom súbore:

Po spustení dávkového súboru by sa mali vyskytnúť nasledujúce udalosti:

  • exportovať údaje z cenníka z Flexi do súboru cenik.csv

  • importovať údaje zo súboru cenník.csv do fiškálnej pokladnice

Did this answer your question?