All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: peniaze
Vystavenie platobného príkazu na čiastočne uhradenú prijatú faktúru
Vystavenie platobného príkazu na čiastočne uhradenú prijatú faktúru

Môžem vystaviť platobný príkaz na zostatok sumy z už čiastočne uhradenej faktúry

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Ano, platobný príkaz sa vystaví na zostávajúcu sumu.

Príklad: Mám PF na celkovú sumu 2 000 Kč, 1 000 Kč som už uhradil v hotovosti a potrebujem dodávateľovi vystaviť platobný príkaz na 1 000 Kč.

-> Nákup -> Prijaté faktúry (zadávam prijatú faktúru) -> Služby -> Platba v hotovosti (v tabuľke vyberiem len časť, ktorú som zaplatil - 1.000,- Kč) -> v prijatej faktúre je potrebné zmeniť platbu z "Hotovosť" na "Prevod" cez tlačidlo "Doplniť" -> Služby - Podpis na platbu (ak máte nastavené podpisovanie platby)

-> Peniaze -> Platobný príkaz -> Nový (vyberte bankový účet, z ktorého chcete uhradiť faktúru) -> Vybrať doklady na úhradu (vyberte doklad, ktorý chcete uhradiť - už bude ponúkať neuhradenú sumu) -> Odoslať príkaz

Pozor na opakované zadávanie faktúr do objednávky Teda kým doklad nezbankrotujete, môžete ho zadávať do objednávky neobmedzene.

Did this answer your question?