Skip to main content
Zostatky účtov

Účtovná správa Zostatky účtov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zostatky účtov

Formulár umožňuje zistiť zostatok a obraty na účte podľa MD, Dal a bilančných strán pre každé stredisko a účet osobitne.

Definícia výberu zostatkov účtov

Zostatky účtov nájdete na pracovnej ploche modulu Účtovníctvo v zozname Účtovné výstupy. Kliknutím na položku sa otvorí "Sprievodca stavom účtu", kde zadáte parametre stavov účtov.

Účtovné obdobie

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte účtovné obdobie.

Účty

Tu môžete zadať účty, rozsah účtov alebo vybrať zo zoznamu.

Daňové a nedaňové

Pouze daň

Pouze bez dane

Vybrané centrá

Tu môžete pomocou zoznamu vybrať strediská, na ktoré sa majú vzťahovať zostatky na účtoch.

Aktivity

Tu môžete pomocou zoznamu vybrať činnosti, na ktoré sa majú vzťahovať zostatky účtov.

Zmeny

Tu môžete pomocou zoznamu vybrať meny, ku ktorým sa majú vzťahovať zostatky na účtoch.

Pre dokončenie sprievodcu kliknite na tlačidlo "Dokončiť".

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

  • Jazyk správy

  • Dostupné správy

Pohyby na účte

Pohyby na účte - zásoby

  • Tlač

Vylepšená verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na Stránke pomoci s výtlačkami.

Did this answer your question?