Pre pokročilých zákazníkov je potrebné prispôsobiť správanie ABRA Flexi želaniam klienta. Pokročilá parametrizácia umožňuje meniť vlastnosti systému ABRA Flexi tak, aby lepšie vyhovovali požiadavkám používateľa.

Mnoho funkcií je už v systéme ABRA Flexi parametrizovateľných. Parametrizáciu používajú pracovníci technickej podpory a konzultanti na prispôsobenie systému ABRA Flexi svojim potrebám. Nie je určený pre bežného koncového zákazníka.

Pri znalosti názvu parametra a požadovanej hodnoty možno parameter aktivovať importom súboru XML podľa nasledujúcej šablóny:

<?xml version="1.0"?>

Praktickým príkladom použitia rozšírenej parametrizácie je parametrizácia predvolenej tlačiarne podľa tlačovej zostavy.

Did this answer your question?