Máte zaregistrované faktúry a chcete ich spárovať s platbou? Môžete to urobiť automaticky alebo ručne. Zistite, ako spárovať platbu s jednou faktúrou alebo s viacerými dokladmi.

Did this answer your question?