All Collections
Vzdelávacie videá
Účtovníctvo
Nové účtovné obdobie a účtovná závierka
Nové účtovné obdobie a účtovná závierka

Ako nastaviť nové účtovné obdobie a zostaviť účtovnú závierku

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V tomto videu si ukážeme, ako nastaviť ďalšie účtovné obdobie a ako preniesť konečné zostatky, preceňovať doklady a prenášať zásoby z jedného obdobia do druhého.

Did this answer your question?