Skip to main content
All CollectionsInštalačná príručka
Inštalácia v systéme Windows
Inštalácia v systéme Windows

Ako nainštalovať, odinštalovať a aktualizovať ABRA Flexi v systéme Windows

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Inštalácia

Nastavte systém Flexi, ktorý môžete stiahnuť z internetu. Pred inštaláciou sa uistite, že váš počítač spĺňa systémové požiadavky na spustenie Flexi. Ak používate antivírusový program, musíte ho nakonfigurovať. Potom dvakrát kliknite na inštalačný súbor. Zobrazí sa úvodné okno inštalátora, v ktorom môžete stlačiť tlačidlo Ďalej.

Zobrazí se okno Volba typu instalace. Ak budete používať Flexi len na jednom počítači, ponechajte vybratú možnosť Miestna inštalácia. Ak chcete vykonať sieťovú inštaláciu na viacerých počítačoch, pozrite si postup v časti Sieťová inštalácia.

Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Nynie môžete vybrať miesto, kde sa budú ukladať fakturované údaje spoločnosti. Ak si nechcete vybrať vlastné umiestnenie, odporúčame ponechať predvolené. Kliknite na tlačidlo Dalšie.

Nyní zvolte místo, kam se Flexi nainstaluje. Odporúčame ponechať predvolené umiestnenie pre inštaláciu Flexi, ale môžete si vybrať aj iné umiestnenie. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

Spustí sa inštalácia, ktorá môže trvať až niekoľko minút v závislosti od výkonu vášho počítača.

Po úspěšné instalaci se zobrazí závěrečné okno instalačního programu. Inštalácia bola úspešne dokončená. Po kliknutí na tlačidlo Ukončiť sa inštalačný program ukončí a spustí sa ekonomický systém Flexi.

Odinstalace

Ak sa z nejakého dôvodu rozhodnete odinštalovať program Flexi, prejdite do ponuky Start a zo zoznamu programov vyberte priečinok Flexi. Kliknite na odkaz Flexi (odinštalovanie). Potom sa otvorí okno odinštalovania. Prípadne kliknite pravým tlačidlom myši na Flexi a vyberte možnosť Odinštalovať znova.

V prvom okne odinštalovania sa zobrazí informácia o programe, ktorý bude z počítača odinštalovaný. Kliknite na tlačidlo Dalšie.

V ďalšom kroku vyberte, či chcete odstrániť aj fakturované údaje spoločnosti. Po zaškrtnutí možnosti Odstrániť účtované firmy a kliknutí na tlačidlo Odinštalovať program odinštaluje a odstráni všetky údaje účtovaných firiem, t. j. celé účtovníctvo. Ak vyberiete túto možnosť, program sa vás opäť opýta, či chcete tento krok skutočne vykonať.

Ak chcete program iba odinštalovať a ponechať údaje zaúčtovaných spoločností, neoznačujte túto možnosť a kliknite na tlačidlo Odinštalovať.

O dokončení odinstalace budete informování závěrečným oknem odinstalace. Kliknite na tlačidlo Ukončiť.

Aktualizace na novější verzi

Ukončite spustený program Flexi a spustite inštalátor novšej verzie. Po úvodnej obrazovke sa zobrazí stránka s informáciou o možnosti aktualizácie nainštalovanej verzie Flexi Ak chcete aktualizovať existujúcu inštaláciu, ponechajte vybratú možnosť Aktualizovať Flexi a kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak chcete vykonať iný typ inštalácie, vyberte možnosť Iný typ inštalácie a kliknite na tlačidlo Ďalej. V tomto prípade bude inštalácia prebiehať rovnako, ako keby ste Flexi inštalovali prvýkrát.

Síťová instalace

Sieťová inštalácia sa vykonáva vtedy, keď chcete, aby účtovníctvo spoločnosti (alebo viacerých spoločností) mohli viesť viacerí účtovníci spoločne. V tomto prípade bude v sieti spustený databázový server, ku ktorému sa budú pripájať jednotlivé klientské inštalácie.

Sieťová inštalácia sa od lokálnej inštalácie líši možnosťou v druhom kroku inštalácie, v ktorom používateľ vyberie výberové pole Sieťová inštalácia a klikne na tlačidlo Ďalej.

V ďalšom kroku má používateľ možnosť vybrať inštaláciu servera alebo klienta. Server je miesto, ktoré spravuje účtovné údaje a v sieti sa zvyčajne nachádza iba raz. Vo väčšine prípadov je na to určený špeciálny hardvér. Účtovník potom nainštaluje klienta, ktorý je nastavený len na prístup k nainštalovanému serveru. V závislosti od časti, ktorú chcete nainštalovať, vyberte Inštalácia klienta alebo Inštalácia servera a kliknite na Ďalej.

Zbývající část instalace je totožná s lokální instalací. V prípade sieťovej inštalácie servera je potrebné zabezpečiť, aby firewall po dokončení inštalácie nebránil prístupu k serveru. V prípade štandardnej brány firewall systému Windows je server povolený inštalačným programom, v prípade brány firewall tretích strán je potrebné server povoliť ručne. Viac informácií nájdete na samostatnej stránke.

Did this answer your question?