Skip to main content
Schéma XML (XSD)

Popis štruktúry XML systému ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Základom komunikácie so systémom ABRA Flexi je XML (alebo jeho variant JSON). Štruktúra XML je však variabilná a jej obsah závisí od zvoleného variantu, typu organizácie (Česká republika vs. Slovensko, daňové účtovníctvo vs. podvojné účtovníctvo, ...) a tiež od prístupových práv. Preto systém obsahuje aj popis aktuálnej štruktúry XML (tzv. autodokumentáciu). Každý XML obsahuje opis údajov pre prvý záznam. Možno tiež získať zoznam položiek (nazývaných vlastnosti).

Na zjednodušenie práce sme pripravili aj strojový opis štruktúry vo formáte XSD. Rozdelili sme formát pre export (t. j. to, čo vychádza zo systému) a pre import (needitovateľné položky sú vynechané). Malo by platiť, že schéma pre export je nadmnožinou schémy pre import.

Súbory XSD plne neodrážajú možnosti rozhrania ABRA Flexi API a je možné, že systém bude vytvárať XML, ktoré nespĺňa túto štruktúru.

Ak chcete získať schému XML konkrétneho záznamu, musíte vytvoriť adresu URL takto:

  • /c///schema-export.xsd

  • /c///schema-import.xsd

Schéma pre adresár:

Did this answer your question?