Program výukového videa

  • Inventár

  • stromová štruktúra cenníka

  • skupiny spoločností, skupiny tovarov a materiálov

  • ceny pre zákazníkov, ceny pre dodávateľov

  • cenové skupiny, cenové úrovne

  • obchodné kolo - dopyty, ponuky, objednávky, fakturácia

  • analýza predaja a nákupu

Did this answer your question?