Skip to main content
Cenotvorba v oblasti WUI - Cenové úrovne

Práca s cenovými úrovňami, tvorba predajnej ceny podľa marže z nákupnej ceny alebo zľavy z predajnej ceny z pohľadu webového rozhrania.

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenové úrovne možno použiť na definovanie tvorby predajných cien pre cenníkové položky alebo skupiny cenníkových položiek uplatňovaných na konkrétnych obchodných partnerov alebo skupiny obchodných partnerov.

Pre každú cenovú úroveň môžeme podobne ako pre individuálnu cenu nastaviť časovú platnosť.

Cenovú úroveň možno jednoducho zistiť pomocou vyhľadávača.

Spôsob vytvorenia predajnej ceny je rozdelený podľa predvolenej ceny:

  1. Nákupná cena - marža; zľava

  2. Predajná cena - zľava

Okrem toho je možné z pozície cenovej úrovne určiť množstevnú zľavu:

  1. Z nákupnej ceny - zmenou marže alebo zľavy z určitého množstva

  2. Z predajnej ceny - dodatočná zľava od určitého množstva

V hlavičke cenovej úrovne je možné vybrať niektoré kľúčové informácie - určiť, či sa má úroveň uplatniť na všetky skupiny tovaru alebo na všetky firmy, prípadne či sa má uplatniť zľava na doklad.

Pri nastavovaní cenovej úrovne na konkrétne záznamy je dôležité pamätať na to, že vždy musí byť vyplnená aspoň jedna položka z každej strany (za predpokladu, že sa neuplatňuje na všetky firmy alebo skupiny tovarov).

V súčasnosti je nastavenie z pozície cenovej úrovne možné len z aplikácie na počítači. O tom sa hovorí v článku o cenových úrovniach desktopovej aplikácie.

Vo webovom rozhraní je v súčasnosti možné priradiť cenovú úroveň iba jednotlivým položkám cenníka. V budúcnosti budú funkcie rovnaké ako v aplikácii pre počítače.

Na ukážku nastavíme cenovú úroveň len pre jednu položku cenníka. Ak chcete pridať, kliknite na tlačidlo Pridať ďalšie a začiarknite príslušnú cenovú úroveň.

Ostatné nastavenia, t. j. priradenie cenovej úrovne k príslušným firmám alebo skupinám firiem alebo hromadné vkladanie cenových položiek do cenovej úrovne pomocou skupín produktov, je v súčasnosti možné vykonať len v rámci desktopovej aplikácie.

Označovanie:

Did this answer your question?