Skip to main content
Cenotvorba - Cenové úrovne

Práca s cenovými úrovňami, tvorba predajnej ceny s maržou z nákupnej ceny alebo zľavou z predajnej ceny

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Cenové úrovne možno použiť na definovanie tvorby predajných cien pre cenníkové položky alebo skupiny cenníkových položiek uplatňovaných na konkrétnych obchodných partnerov alebo skupiny obchodných partnerov.

Pre každú cenovú úroveň môžeme podobne ako pre individuálnu cenu nastaviť časovú platnosť.

Metóda tvorby predajnej ceny sa delí východiskovou cenou:

  1. Nákupná cena - marža; zľava

  2. Predajná cena - zľava

Okrem toho je možné z pozície cenovej úrovne určiť množstevnú zľavu:

  1. Z nákupnej ceny - zmenou marže alebo zľavy z určitého množstva

  2. Z predajnej ceny - dodatočná zľava od určitého množstva

Na karte Vybrané skupiny je možné pridať ďalšie kľúčové nastavenia - určiť, či sa má úroveň uplatniť na všetky skupiny tovaru alebo na všetky spoločnosti, prípadne či sa má uplatniť zľava na doklad.

Pri stanovovaní cenovej úrovne je dôležité mať na pamäti, že vždy musí byť vyplnená aspoň jedna položka z každej strany (za predpokladu, že sa neuplatňuje na všetky spoločnosti alebo skupiny tovarov).

Pre ilustráciu nastavíme cenovú úroveň len pre jednu položku cenníka a jednu skupinu cenníka. Obidve možnosti vykonáte pomocou tlačidla Pridať/Odstrániť a začiarknutím príslušného záznamu.

Ak sme nastavili vyššie uvedené, vo faktúre s firmou patriacou do cenovej skupiny A sa na položku ITEM_1 uplatní marža 20 % (resp. spôsob predaja nastavený v cenovej úrovni).

Podobné nastavenie ako úroveň ceny je možné nastaviť v rámci konkrétnej položky cenníka na karte Cenník.

Alebo v rámci skupiny položiek na karte Základná cenová úroveň.

Označovanie:

Did this answer your question?