Keď sa pozeráte na záznam v informačnom systéme, niekedy sa potrebujete pozrieť na záznamy v ekonomickom systéme. Predtým ste ho museli otvoriť, nájsť hľadaný záznam a vykonať akciu. Pomocou systému Flexi môžete priamo odkazovať na operáciu.

Prepojenie môže viesť na jednotlivé výpisy (vystavené faktúry), na filter výpisov (zaplatené, nezaplatené) alebo priamo na konkrétnu operáciu (vytvorenie novej faktúry pre konkrétnu spoločnosť).

Skladbu odkazov možno vytvoriť kliknutím v aplikácii a je plne dokumentovaná.

Did this answer your question?