Príklad

Máte dva existujúce doklady, jeden s číslom VF1-0001/2021 a druhý s číslom VF1-0002/2021 a potrebujete ich vymeniť?

  1. Vždy musíte najprv zmeniť prvé z nich na nejakú neexistujúcu internú číselnú hodnotu (napr. zmeniť VF1-0001/2021 na XXX).

  2. Až potom prejdite na zmenu VF1-0002/2021 na VF1-0001/2021.

  3. V poslednom kroku zmeňte XXX späť na VF1-0002/2021.

Uvedené je možné vykonať importom (využijete najmä pri veľkom počte dokladov) alebo ručne po zmene nastavení firmy(Iné -> Povoliť ručné prepisovanie interných čísel dokladov; túto možnosť využijete pri malom počte dokladov).

Did this answer your question?