Vytváranie sankčných faktúr

Aké údaje je potrebné zadať pri vytváraní sankčných faktúr?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Služby nad rámec vystavených faktúr - generovanie pokút

Sankčná faktúra sa vypočíta zo sumy, ktorá zostáva zaplatiť v CZK. Pre každú spoločnosť sa vytvorí len jedna faktúra a počet položiek vo faktúre sa rovná počtu faktúr po splatnosti.

Výpočet úroku = počet dní * (zadané percento/100) * suma, ktorá sa má zaplatiť

Typ fakturačného dokladu

Zadajte typ faktúry, ktorý sa má použiť pre vygenerované sankčné faktúry.

Percentuálny podiel pokuty

Zadajte číslo podľa vyššie uvedeného vzoru, napr. 0,1 = 10 %, 0,15 = 15 % atď.

Dátum od / Dátum do

Rozsah dátumu, pre ktorý chcete vygenerovať pokutu. Počet dní sa počíta od dátumu splatnosti alebo od dátumu, ktorý určíte ako dátum, od ktorého sa majú počítať sankcie.

Ak ste nesprávne vygenerovali sankčné faktúry, musíte v pôvodnej faktúre vymazať dátum sankcie, aby ste ju mohli vygenerovať znova (pozri obrázok obrazovky vyššie).

Did this answer your question?