Výplatné pásky je možné posielať e-mailom prostredníctvom rozhrania REST API.

Mzdy, pre ktoré sa majú posielať výplatné pásky, sú definované filtrom.

Príklad odoslania výplatnej pásky:

/c/company/payroll/(year="2019" and month in ("1", "2", "3") and osbCis = "1")/automatic-send.xml?one-email-recipients=true
Did this answer your question?