Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyZáznamy o majetku
Technické zhodnotenie odpisovaného majetku
Technické zhodnotenie odpisovaného majetku

Zvýšenie obstarávacej ceny majetku počas odpisovania

Petra Roubalova avatar
Written by Petra Roubalova
Updated over a week ago

V nasledujúcom článku si ukážeme, ako technicky zhodnotiť odpisovaný majetok.

Je dôležité, aby sa nachádzal v účtovnom období, v ktorom došlo k technickému zhodnoteniu. Na karte aktív prejdeme na kartu "Udalosti" a pomocou tlačidla "Pridať" vytvoríme udalosť "Technické zhodnotenie". Vyplníme sumu zhodnotenia a prípadne predĺženie účtovných odpisov.

Technické zhodnotenie môže predĺžiť dobu použiteľnosti majetku, čo by znamenalo zmenu dĺžky odpisovania. Na rozdiel od daňových odpisov majú účtovné odpisy viac odrážať skutočnosť a zmenu dĺžky používania majetku, ku ktorej často dochádza pri technickom odpisovaní.

Na karte "Texty" je možné zadať opis technického zlepšenia.

Po uložení udalosti sa vás systém Flexi opýta, či chcete zmeny premietnuť do odpisov.

Po potvrdení sa odpisový predpis upraví podľa zadaných parametrov.

Did this answer your question?