Problémom je nevyplnený typ dokladu pre výdaj materiálu v type skladového dokladu.

Ak vyplníte typ výrobného dokladu v poli označenom vyššie, import prebehne úspešne. Ak používate viac ako jeden typ pre príjem výrobkov, je potrebné vyplniť aj typ(y) dokladu pre výdaj materiálu.

Did this answer your question?