Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyObchodné koleso vo webovom rozhraní
Obchodné koleso - PF a príjem, VF a príjem, platby
Obchodné koleso - PF a príjem, VF a príjem, platby

Praktická ukážka vytvorenia prijatej faktúry a príjemky, vystavenej faktúry a expedície a následnej úhrady oboch faktúr vo webovom rozhraní

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

7. Prijatá faktúra a prijatá faktúra

Objednávka je dokončená a dodávateľ vám zašle tovar a faktúru. Z vystavenej objednávky môžete vytvoriť prijatú faktúru:

Po vytvorení faktúry sa automaticky vytvorí príjemka (za predpokladu, že ste v kroku 6 Vybrali typ dokladu Vydaná objednávka):

A stav vydanej objednávky sa zmení na hotovo:

V tomto okamihu máte na sklade dostatok požadovaného tovaru a môžete dokončiť zákaznícku časť.
__________________________________________________________________

8. Vystavenie a odoslanie faktúry

Potom sa vrátite do prijatej objednávky a opäť máte k dispozícii viacero možností vytvorenia nasledujúcich dokladov (Vytvoriť faktúru, Predaj, Výdaj alebo Záloha). V príklade ukážem vytvorenie Vydanej faktúry a Vydania.

Kliknite na tri bodky (ďalšie funkcie) vedľa vytvorenej objednávky a vyberte možnosť Vytvoriť faktúru.

Vo webovom rozhraní sa dostanete k výberu typu faktúry a realizovaného množstva objednaných položiek.

Na základe vytvorenia vystavenej faktúry automaticky vytvoríme Príjemku (za predpokladu, že ste už prednastavili typ dokladu v Objednávke prijatej):

A prijatá objednávka je teraz zaregistrovaná v stave hotovo:

__________________________________________________________________

9. Platba dokumentov

Nahrajte výpis do banky a máte (príklad nižšie: úhrada oboch faktúr).

Opäť kliknete na tri bodky (ďalšia funkcia) a vyberiete možnosť zaplatiť doklad:

Vo webovom rozhraní sa zobrazí tabuľka neuhradených dokladov a tu vyberiete príslušnú faktúru:

Kliknite na zaplatiť a dokument sa spáruje:

Urobte to isté pre druhú časť a obchodný cyklus bude dokončený.

Did this answer your question?