V Money - Zoznam pokladní a Money - Zoznam bankových účtov vytvorte jednotlivé pokladnice/bankové účty s príslušnými analytickými účtami a menami.

Podrobnejšie informácie o nastavení nájdete na týchto odkazoch:

V prvej fáze nie je potrebné definovať údaje týkajúce sa elektronickej banky.

Did this answer your question?