Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (8/16)

Vytváranie pokladní a bankových účtov organizácie

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V Money - Zoznam pokladní a Money - Zoznam bankových účtov vytvárame jednotlivé pokladnice/bankové účty s príslušnými analytickými účtami a menami.

Ďalšie podrobnosti o nastavení nájdete na týchto odkazoch:

V prvej fáze nie je potrebné definovať údaje týkajúce sa elektronickej banky.

Did this answer your question?