Ak chcete ceny položiek cenníka v domácej mene prepočítať len na príslušný kurz cudzej meny, musíte nastaviť cenové kurzy.

Ak nie je zadaný cenový kurz, ceny položiek sa po načítaní cudzej meny do dokladu neprepočítajú.

Výmenný kurz sa nijako automaticky neaktualizuje. Je potrebné ho zadať ručne a podľa potreby aktualizovať (alebo vytvoriť nový pre príslušný dátum).

Cenové kurzy môžete nájsť buď v prehľade všetkých agend, alebo vyhľadaním kľúčových slov.

Tlačidlo Nový potom slúži na vytvorenie nového cenového kurzu.

Ak kurz už pre vás nie je relevantný, nie je potrebné ho vymazať. Jednoducho vytvorte novú s novším dátumom.

Rozcestník:

  1. Zľavy

  2. Individuálne ceny

  3. Cenové skupiny

  4. Cenové úrovne

Did this answer your question?