Skip to main content
Vzájomný úver s rozdielom

Bezplatný doplnok, ktorý pridá tlačovú zostavu k vašim vzájomným úverom.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Doplnok Vzájomný kredit s rozdielom je vhodný pre používateľov, ktorí nemajú kredit 1:1 a je potrebné doplniť rozdiel.

V predvolenom nastavení sú akékoľvek úpravy alebo nové tlačové zostavy možné len na požiadanie. Niekoľko tlačových zostáv nájdete na našej stránke s doplnkami. Jednou z nich je tlačová zostava "Vzájomný úver s rozdielom". Táto zostava sa zobrazí priamo v tlačovej zostave po stiahnutí a nainštalovaní doplnku:

Táto správa obsahuje aj vetu, ktorá sa mení podľa výšky rozdielu a informáciu, na aký účet a v rámci ktorého VS má zákazník rozdiel uhradiť.

Did this answer your question?