Doplnok V ktorom platobnom príkaze sú obsiahnuté faktúry a záväzky je vhodný pre používateľov, ktorí potrebujú upraviť faktúru, ktorá je už obsiahnutá v príkaze, ale nemôžu nájsť pôvodný príkaz.

Po inštalácii doplnku sa v module Prijaté faktúry zobrazí ďalšia možnosť pod znakom oka:

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa zobrazí tabuľka s informáciou, v akom poradí sa doklad nachádza (V prípade kontroly viacerých faktúr sa zobrazí prehľad umiestnenia všetkých vybraných dokladov).

Did this answer your question?