Skip to main content
Faktúry po splatnosti

Bezplatný doplnok, ktorý zobrazuje všetky faktúry po splatnosti

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Doplnok Faktúry po splatnosti vám zobrazí zoznam všetkých faktúr, ktoré sú už po splatnosti, v jednej tabuľke.

Po aktivácii sa doplnok zobrazí pod symbolom oka v module Vydané faktúry:

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa zobrazí tabuľka obsahujúca všetky faktúry po splatnosti:

Did this answer your question?