Doplnok Faktúry po splatnosti vám zobrazí zoznam všetkých faktúr, ktoré sú už po splatnosti, v jednej tabuľke.

Po aktivácii sa doplnok zobrazí pod symbolom oka v module Vydané faktúry:

Po stlačení tlačidla Dokončiť sa zobrazí tabuľka obsahujúca všetky faktúry po splatnosti:

Did this answer your question?