Doplnok Odstrániť inventár vrátane položiek umožňuje po vložení položiek odstrániť inventár, ktorý nie je možné štandardne odstrániť.

Po aktivácii sa na paneli nástrojov v module inventára zobrazí možnosť Odstrániť inventár:

Potom sa zobrazí nová stránka s informáciami o vymazaní:

Did this answer your question?