V modulu přijaté faktury si můžete vyfiltrovat pomocí ikony filtru jen firmu, o kterou se Vám jedná.

Následně si můžete zobrazit tiskovou sestavu Seznam přijatých faktur, kde je vidět, kdy byla faktura vystavená a na jakou částku, jakou má splatnost, jaká je dosud nezaplacená částka a jaké je její datum úhrady.

Našli jste odpověď?