Skupiny osob

Zaměstnanci – Skupiny osob

Formulář člení zaměstnance do skupin, které mají společné účtování hrubých mezd i jejich náhrad. Osoby lze třídit i dle tarifních tříd nebo pracovišť a dále umožňuje evidovat uchazeče o zaměstnání.

Skupiny zboží se využívají v personalistice.

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření skupiny.

Doporučujeme zvolit zkratku tak, aby vyjadřovala vlastnost zadané skupiny. Nemusíte potom přemýšlet, co tato skupina znamená.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Typ hrubé mzdy

Zde nastavujete vazby na typy interních dokladů v modulu "Účetnictví" pro zaúčtování hrubé mzdy dané skupiny osob. Příslušný typ dokladu vyberte pomocí z rozevíracího seznamu. Pokud potřebujete vytvořit nový typ, můžete ho zde přidat pomocí klávesy F2.

Typ náhrady mzdy

Zde nastavujete vazby na typy interních dokladů v modulu "Účetnictví" pro zaúčtování náhrad mezd dané skupiny osob. Příslušný typ dokladu vyberte pomocí z rozevíracího seznamu. Pokud potřebujete vytvořit nový typ, můžete ho zde přidat pomocí klávesy F2.

Záložka "Texty"

Zde jsou dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb

Popis

Můžete uvést bližší popis dané skupiny osob.

Poznámka

Zde si můžete zapsat další informace, které potřebujete mít k dané skupině uložené.

Záložka "Správa"

V této záložce je uvedena platnost dané skupiny osob. Pokud budete chtít neomezenou platnost, tyto údaje nevyplňujte. Pak lze tuto skupinu osob použít pro všechny kalendářní roky a bude se zobrazovat v každém kalendářním roce.

Pokud vyplníte "Platí od:" 01.01.2014 "Platí do:" 31.12.2014, bude tato skupina zboží platit pouze pro rok 2014 a vy ji pouze v roce 2014 (viz účetní období hlavičky postranní navigace) budete mít v seznamu.

Našli jste odpověď?