Peníze – Seznam pokladen

Jedná se o seznam pokladen, které vaše firma používá. Pokladny mohou být vedeny v různých měnách. Seznam pokladen se využívá při vystavování pokladních dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Peníze" pod volbou "Seznam pokladen".

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Bude použita do výběrové rolety při tvorbě dokladu. Doporučujeme volit zkratku co nejvýstižnější pro snadnější rozlišení výsledných dokladů v seznamu. Nemusíte potom přemýšlet, co tato zkratka znamená.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka plus můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka minus pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Řada pro příjem, pro výdej

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu dokladových řad dokladovou řadu. Pokud máte dokladové řady vyplněné u typů pokladních dokladů, není nutné je vyplňovat zde.

Účet pokladny

Zde můžeme vyplnit účet, na který budeme účtovat danou pokladnu. Tento účet se bude automaticky vyplňovat na doklad.

Měna

Pokud máte rozdělené pokladny dle měny, ve které je pokladna vedena, vyberte zde měnu. Tato měna se následně bude automaticky vyplňovat na doklad.

Našli jste odpověď?