Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaSprievodca nastavením spoločnosti
Sprievodca nastavením firmy - cenník, skupiny tovaru
Sprievodca nastavením firmy - cenník, skupiny tovaru

Práca s cenníkom a skupinami tovaru v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tento dialóg rieši dve možnosti, ktoré spolu úzko súvisia. Jednotlivé položky cenníka je možné rozdeliť do rôznych skupín tovaru v závislosti od spôsobu účtovania. Toto rozdelenie výrazne uľahčuje vytváranie dokladov a ich účtovanie.

Otvorené skupiny tovaru

Každá položka v cenníku musí byť zaradená do konkrétnej skupiny tovaru, materiálu alebo služieb. Pre každú skupinu môžete prednastaviť účet pre faktúry vydané, faktúry prijaté, skladové príjemky a skladové výdajky, ktoré sa potom automaticky prenášajú do položiek týchto dokladov. Ide o dôležité informácie, ktoré vám uľahčia vytváranie a odosielanie dokumentov.

Môžete ich kedykoľvek pridať v bočnej navigácii modulu "Tovar" - na ploche alebo v ponuke "Tovar" -> skupiny tovarov a materiálov.

Ďalšie informácie o komoditných skupinách nájdete na stránke Komoditné skupiny.

Otvoriť cenník

Jedná sa vlastne o zoznam vytvorených skladových kariet . Slúži na evidenciu tovaru, materiálu, služieb alebo výrobkov a ich cien, tu sa nastavuje rozdelenie do rôznych skladových skupín, v závislosti od účtovníctva sa tovar zaraďuje do skupín. V cenníku sú zaznamenané výrobné čísla a sú tu uvedené aj prípadné výhrady.

ABRA Flexi podporuje import údajov uložených vo formáte Microsoft Excel (XLS). Takto môžete ľahko importovať položky cenníka vyexportované z iného programu alebo vami vytvorené údaje.

Môžete ho pridať kedykoľvek pri aktualizácii dokladov (príjemky, výdajky, položky faktúry, položky pokladne) alebo v bočnej navigácii modulu "Tovar" -> cenník alebo v menu "Tovar" -> cenník.

Ďalšie informácie o cenníku nájdete na Cenník.

Tlačidlo "Predchádzajúci" vás vráti do predchádzajúceho dialógového okna.

Tlačidlom "Ďalej" prejdete na ďalší krok sprievodcu nastavením spoločnosti.

Keď potvrdíte tlačidlo "Zrušiť", zrušíte celé nastavenie spoločnosti a ste na začiatku založenia novej spoločnosti.

Súvisiace

Did this answer your question?