Skip to main content
Úroveň detailu vo vzťahoch
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V prípade položiek dokumentu chcem zobraziť len kód a názov položky.

Tieto informácie môžem zobraziť pomocou ?detail=custom takto:

Napr. v prípade atribútov položiek cenníka chcem uviesť iba ID produktu a typ atribútu.

Nanešťastie to nie je možné, ?detail=custom nemožno použiť pre relácie atribútov, takže ak potrebujeme iné hodnoty ako tie, ktoré vracia ?detail=summary, musíme použiť ?detail=full.

Did this answer your question?