Skip to main content
Stohovanie položiek so sériovými číslami
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Je možné vytvoriť sériové čísla so stohovaním.

Príklad:

<winstrom version="1.0">
<stock-movement>
<typDocument>code:STANDARD</typDocument>
<typMovement showas="Input">typMovement.príjem</typpohybuk>
<kód>TESTICEKKK</kód>
<sklad>kód:PLZEN</stock>
<skladová pozícia>
<skladová pozícia-pohyb>
<cena>kód:NIKON</price>
<mnozMj>2</mnozMj>
<vyrobniCislaPijata>
<vyrobni-cislo> //pre už vytvorené sériové číslo
<kód>4156156</code>
<vyrobnicislohlav showas="Pan1">1</vyrobnicislohlav>
</vyrobni-cislo>
<vyrobni-cislo> // vytvorí nové sériové číslo
<code>145144</code>
</vyrobni-cislo>
<</productionNumber>
</stock-move-item>
</stock-move-item>
</stock-move-item>
</winstrom>

Did this answer your question?