Skip to main content
Rozdiel medzi metódou action=delete a metódou DELETE

Aký je rozdiel medzi metódou action=delete a metódou DELETE?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago
  • Obe akcie sú v jadre totožné. Drobný rozdiel je v činnosti pred vyvolaním akcie. Napríklad action="delete" umožňuje vymazanie dokumentov v inom ako aktuálnom období. Požiadavka DELETE to neumožňuje a hlási "No permisson".

  • action="delete" je použiteľná takmer všade. Nemožno použiť na používateľov alebo štandardné záznamy zostáv atď.

  • akcia="delete" by mala byť bezpečná. V závislosti od typu väzieb sa buď vymažú viazané záznamy, zrušia väzby, alebo sa zakáže akcia. V zriedkavých prípadoch môže transakciu vymazania zastaviť databázový spúšťač.

Did this answer your question?