Skip to main content
Podporované operácie HTTP

Aké sú podporované operácie HTTP

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Prečítajte si záznam

Údaje možno čítať pomocou metódy GET. Zohľadňuje sa výstupný formát.

Odstránenie záznamu

Vymazať možno len jednotlivé záznamy pomocou ich podrobnej adresy URL (t. j. obsahujú identifikátor). Viacero záznamov je možné vymazať súčasne len pomocou akcií počas bežnej aktualizácie (pozri nižšie).

Ak záznam neexistuje, vráti sa kód 404. Ak bol záznam úspešne vymazaný, vráti sa kód 200.

Vytvorenie/aktualizácia záznamu

ABRA Flexi nerozlišuje medzi operáciami POST a PUT. Preto význam vždy závisí od cieľovej adresy (URL) a obsahu, ktorý sa posiela. Ak ukladáme záznamy na adresu výpisu záznamov, záznamy sa pridávajú alebo aktualizujú v závislosti od toho, či bol nájdený identifikátor.

Ak vykonám operáciu na podrobnom zázname, správa už nemusí obsahovať identifikátor a prevezme sa identifikátor z adresy URL.

Záznam, ktorý upravujem pomocou podrobnej adresy URL, musí vždy existovať.

Pomocou adresy URL výpisu môžem upravovať viacero záznamov súčasne. Ak majú záznamy identifikátor pridelený systémom ABRA Flexi, musia existovať. Ak obsahujú napríklad externý identifikátor ako identifikátor, vytvoria sa záznamy, ktoré nie sú k dispozícii v systéme ABRA Flexi.

Poznámka: v prípade metódy POST sa očakávajú údaje vo formáte XML alebo JSON, a nie ako údaje formulára (multipart/form-data).

Výber formátu pri vytváraní záznamu

Formát, v ktorom sa očakávajú údaje, a formát, v ktorom sa očakáva odpoveď, sú vždy rovnaké a nemožno ich kombinovať. Vstupný formát je určený buď hlavičkou Content-Type, alebo príponou v adrese URL.

Identifikátor nového záznamu

Identifikátor vytvoreného dokumentu sa odovzdáva niekoľkými spôsobmi (viac informácií nájdete v časti Identifikátory)

  • Umiestneniehlavičky HTTP: https: //demo.flexibee.eu:5434/c/demo/faktura-vydana/105

  • Časť odpovede vo formáte ABRA Flexi XML:

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <success>pravdiv&#xFD;</success>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?> <id>105</id>

<?xml version="1.0"?>

<?xml version="1.0"?>

Did this answer your question?