Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIReferenčná príručka REST API a často kladené otázky
Vytvorenie zálohy z objednávky so zachovanými položkami pomocou rozhrania REST API
Vytvorenie zálohy z objednávky so zachovanými položkami pomocou rozhrania REST API

Ako použiť rozhranie API na vytvorenie zálohy z prijatej objednávky tak, aby v zálohe zostali položkové položky objednávky

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tomto prípade neplatí postup uvedený v dokumentácii pomocou služby "Vytvoriť vydanú zálohu".

Objednávku je potrebné vykonať podľa prvého postupu uvedeného v dokladu, t. j. vytvoriť z nej vydanú faktúru s typom dokladu záloha.

Príklad:

<winstrom version="1.0">
<order-accepted>
<id>218</id>
<realizationObj type="invoice-issued">
<typeDoc>code:FILE</typeDocument>
<positionObchDocument>
<position>
<cisRad>1</cisRad>
<mj>1</mj>
</position>
</positionObchDokladu>
</realizationObj>
</order-accepted>
</winstrom>

Did this answer your question?