Skip to main content
Čerpanie ZDD - REST API

Ako zistím, aká časť sumy ZDD bola použitá pomocou API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Táto informácia nie je uložená priamo v dokumente.

Potrebujete prístup k dokumentu vrátane odkazov:

Takto môžeme zistiť, s akými položkami faktúry je ZDD spojený (odpočítaný), a potom môžeme sledovať hodnotu týchto položiek.

Did this answer your question?