Skip to main content
Filtrovanie poplatkov pomocou rozhrania REST API

Potrebujete odfiltrovať položky cenníka, ktoré sú spoplatnené?

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Priame filtrovanie položiek cenníka, ktoré majú poplatky, nie je v rozhraní API k dispozícii.


Možným riešením je prostredníctvom cenníka a poplatkov zasadnutie

https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik.json?limit=0&relations=poplatky

Získate zoznam všetkých položiek vrátane poplatkov, ale potom musíte vylúčiť tie, ktoré nie sú spoplatnené.

Prípadne môžete riešenie "obrátiť" a filtrovať prostredníctvom záznamu o poplatkoch:

https://demo.flexibee.eu/c/demo/poplatek/(cenik eq 'code:RECYCLING 5').xml?detail=custom:cenikOtec(code,name)&includes=/fee/cenikOtec

Did this answer your question?