Skip to main content
Viacero objednávok v jednej faktúre

Ako realizovať viacero objednávok v jednej faktúre

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Je možné použiť štandardnú realizáciu objednávky (https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/realizace-objednavky/) s ID vytvorenej faktúry (objednávky budú potom realizované v jednej faktúre)

Príklad

<winstrom version="1.0">
<order-received>
<id>code:OBP0036/2019</id>
<realizationobj type="faktúra-vydaná">
<id>2043</id>
<polozkyobchdokladu>
<polozka>
<cisrad>2</cisrad>
<mj>1</mj>
</polozka>
</polozkyobchdokladu>
</realizáciaobj>
</objednávka-prijatá>
<objednávka-prijatá>
<id>kód:OBP0038/2019</id>
<realizationobj type="faktúra-vydaná">
<id>2043</id>
<polozkyobchdokladu>
<polozka>
<cisrad>1</cisrad>
<mj>1</mj>
</polozka>
</polozkyobchdokladu>
</realizáciaobj>
</objednávka-prijatá>
</winstrom>

Did this answer your question?