Skip to main content
Príklady súborov XML pre ABRA Flexi

Konkrétne príklady jednotlivých agend v XML

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

FlexiBee obsahuje samodokumentačný priečinok, takže všetky generované súbory XML majú vždy všetky položky komentované na prvom zázname.

Ďalšie informácie o dátovej štruktúre môžete získať priamo zo spustenej inštalácie FlexiBee (napr. z demo inštalácie).

Obchodní partneri

Názov

Fragment adresy URL

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Adresár

adresár/

Kontakt

kontakt/

Udalosť

udalosť/

Zmluva

Zmluva/

Tovar

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Cenotvorba

cenník/

Pohyb zásob (príjem/výdaj)

pohyb zásob/

Stav cenníka

Atribút cenníkovej položky

Väzby používateľa

Predaj

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Vydaná faktúra

vystavená faktúra/

Vydaná položka faktúry

faktúra-vydaná//položkyDokument

Prijatá objednávka

objednávka-prijatá/

Nákup

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Prijatá faktúra

faktúra-prijatá/

Vydaný príkaz

vydaná objednávka/

Peniaze

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Pokladňa

checkout-movement/

Banka

Banka/

Účtovníctvo

Názov

Adresa URL fragmentu

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Interný dokument

interný dokument/

Ľudské zdroje a mzdy

Názov

Fragment adresy URL

Zoznam atribútov

Ukážka XML

Osoba

Osoba/

Zložka mzdy - mesačne (napr. prémie, stravné lístky)

zložka mzdy/

Pevná zložka mzdy - obdobie (napr. prémie, stravné lístky)

trvalá zložka mzdy/

Pracovný pomer

pracovný pomer/

Zmena

shift/

Neprítomnosť

Neprítomnosť/

Did this answer your question?