Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyKlávesové skratky
Klávesové skratky v aplikácii Flexi
Klávesové skratky v aplikácii Flexi

Ako si uľahčiť prácu v počítačovej aplikácii a webovom rozhraní aplikácie Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

ABRA Flexi ponúka možnosť uľahčiť a urýchliť si prácu pomocou klávesových skratiek. V tomto prehľade nájdete všetky klávesové skratky rozdelené do dvoch hlavných častí. Prvá časť sú klávesové skratky, ktoré možno použiť v aplikácii desktop. Druhá časť sú klávesové skratky používané vo webovom rozhraní Flexi. Tieto dve časti sú potom rozdelené podľa operačných systémov, ktoré používate na svojich počítačoch na prácu s Flexi.

_________________________________________________

Aplikácia pre stolové počítače

máte aplikáciu nainštalovanú v počítači a Flexi beží ako samostatný program

Ak chcete zobraziť klávesové skratky, vyberte, ktorý operačný systém používate

Ďalšie uľahčenie (platí pre všetky operačné systémy)

Triedenie stĺpcov v prehľade záznamov ťahaním - kliknutím a podržaním nad názvom stĺpca presuniete stĺpec na požadované miesto

Vyhľadávanie stĺpcov v prehľade záznamov - stačí kliknúť na ľubovoľný riadok v danom stĺpci, začať písať a potvrdiť klávesom Enter (toto vyhľadávanie možno potom zrušiť klávesom Esc)

Zatváranie záložiek pomocou kolieska myši - stlačením kolieska myši nad názvom záložky sa záložka zatvorí

Praktický tip navyše

Aby ste rýchlo zatvorili všetky karty, môžete kliknúť na účtovné obdobie v ľavom paneli pod názvom spoločnosti a účtovné obdobie len potvrdiť tlačidlom OK

_________________________________________________

Vebové rozhranie Flexi

  • Flexi je prístupný prostredníctvom webového prehliadača vo vašom zariadení (napr. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera alebo iný)

Ak chcete zobraziť klávesové skratky, vyberte, ktorý operačný systém používate

Takisto je možné zobraziť všetky klávesové skratky kliknutím na profil používateľa a výberom možnosti Klávesové skratky.

Ďalšie uľahčenie (platí pre všetky operačné systémy)

Kalkulátor - základné matematické operácie (+, -, *, /)

možno vykonávať v číselných poliach

Upraviť dátum - dátum môžete zadať pripočítaním alebo odpočítaním počtu dní/týždňov/mesiacov

-1 - včera
+5 - dnes + 5 dní
+2t - dnes + 2 týždne

+1m - dnes + 1 mesiac

Did this answer your question?