Existujú dva spôsoby, ako nájsť identifikátor spoločnosti:

1) Prihláste sa do webového rozhrania a vyhľadajte identifikátor priamo v adresnom riadku:

https://flexi-systems.flexibee.eu/c/flexi

2) V rozhraní API prostredníctvom požiadavky GET server:port/c.xml alebo instance.flexibee.eu/c.xml

Pri komunikácii so serverom sa vyžaduje identifikátor spoločnosti. Zvyčajne je to na základe názvu spoločnosti, ale nie je to podmienkou. Identifikátor musí byť jedinečný pre spoločnosť na serveri. Povolené znaky pre identifikátor sú malé písmená, čísla a podčiarkovníky. Ak už existuje spoločnosť s rovnakým názvom, na koniec sa pridá číslo. Ak teda spoločnosť zálohujete a obnovíte, bude mať iný identifikátor. Identifikátor zostane nezmenený, ak spoločnosť premenujete. Ak spoločnosť vymažete a znovu vytvoríte, bude to iná spoločnosť pod rovnakým identifikátorom.

Did this answer your question?