Po spustení aplikácie pomocou ikony na ploche alebo z ponuky Štart sa zobrazí dialógové okno na prihlásenie.

K dispozícii je niekoľko prvkov:

Pripojte sa k

V rozbaľovacom zozname môžete vybrať zdroj údajov. Ak spúšťate ABRA Flexi na jednom počítači, predvolená možnosť je "Lokálny počítač" a túto položku nemusíte ďalej skúmať.

Užívateľ

Textové pole na zadanie mena používateľa. Pri prvom prihlásení použijete používateľské konto vytvorené pri prvom spustení aplikácie.

Heslo

Textové pole na zadanie hesla používateľa. Pri prvom prihlásení použijete heslo zadané pri prvom spustení aplikácie.

Jazykový tracker

V rozbaľovacom zozname môžete vybrať jazyk používateľského rozhrania ABRA Flexi.

V spodnej časti okna sa po kliknutí na tlačidlo zobrazí dialógové okno Správa zdrojov údajov.

Po zadaní používateľského mena a hesla a kliknutí na tlačidlo "Prihlásiť" sa prihlásite do aplikácie a prejdete do dialógového okna Výber spoločnosti. Ak ste nesprávne zadali prihlasovacie meno alebo heslo, aplikácia namiesto prihlasovacieho mena zobrazí iba chybové hlásenie; prihlásenie môžete zopakovať. Kliknutím na tlačidlo "Exit" ukončíte ABRA Flexi.

Did this answer your question?