Skip to main content
Stavy zákazky

Ako pracovať so stavmi zákazky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stavy zákazky umožňujú väčšie členenie pevného typu stavu zákazky. V závislosti od typu objednávky existujú štyri základné stavy, ktoré môžete upraviť alebo odstrániť a vytvoriť si vlastné podľa potrieb vašej spoločnosti. Denník nájdete v module "Predaj" pod voľbou "Denníky objednávok" -> "Stavy objednávok".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov.

Odporúčame zvoliť skratku tak, aby ste z nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste z názvu záznamu vedeli uhádnuť skratku). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Záložka so základnými informáciami"

Vyplnenie údajov na tejto karte je voliteľné. Slúži na lepšiu orientáciu v stave prípadných objednávok.

Typ stavu

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať z pevne stanovených typov, ktoré už nie je možné upravovať:

- Získavanie

- Máme to

- Hotovo

- Zrušené

Tab "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Podrobnejší opis stavu úlohy.

Poznámka

Podrobnejšia poznámka o stave zmluvy.

Did this answer your question?