Skip to main content
Obchodní partneri

Modul Obchodní partneri v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Obchodní partneri

Modul slúži na evidenciu všetkých potrebných údajov o zákazníkoch a dodávateľoch vašej spoločnosti, ako aj o štátnych inštitúciách, s ktorými je potrebné spolupracovať na účely správy daní a miezd. K obchodným partnerom môžete pripojiť ľubovoľný počet bankových spojení, udalostí a kontaktov. Môžete tiež vytvoriť zoznam skupín spoločností, ktorý vám umožní lepšie triediť spoločnosti do konkrétnych skupín. Ku každej adrese alebo udalosti môžete pripojiť ľubovoľnú kombináciu značiek a vytvoriť tak veľmi sofistikované zostavy. Na bežné vyúčtovanie sa používajú dodávateľské a odberateľské zmluvy.

Tento modul musí byť nastavený predtým, ako budete môcť pracovať s modulmi Predaj a Nákup.

Obchodní partneri

Tento modul slúži na evidenciu všetkých potrebných údajov o zákazníkoch a dodávateľoch vašej spoločnosti, ako aj o úradoch, s ktorými musíte spolupracovať na mzdové účely. K firmám môžete pripojiť ľubovoľný počet kontaktov, bankových spojení vašich dodávateľov a udalostí. Môžete tiež vytvoriť zoznam skupín podnikov, ktorý vám umožní lepšie triediť podniky do konkrétnych skupín. Ku každej adrese alebo udalosti môžete pripojiť ľubovoľnú kombináciu značiek a vytvoriť tak veľmi sofistikované prehľady.

Did this answer your question?