Skip to main content
Typy dokladov - Účtovníctvo

Typy dokladov súvisiace s Účtovníctvom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy dokladov

Účtovníctvo - Typy dokladov

Pred vystavením dokladov je potrebné nastaviť Typy dokladov. Typ dokumentu určuje základné vlastnosti dokumentu a rozdeľuje ich do skupín. Zahŕňajú tieto formy:


Interné typy dokumentov

Účtovníctvo - Typy dokladov - Interné typy dokladov

Na ňom zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Interné doklady (karta Hlavné - pole Typ dokladu).

Typy ostatných pohľadávok

Účtovníctvo - Typy dokladov - Ostatné typy pohľadávok

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Ostatné pohľadávky (karta Hlavná - pole Typ pohľadávky).

Ostatné typy záväzkov

Účtovníctvo - Typy dokladov - Ostatné typy záväzkov

Vykázané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Ostatné záväzky (karta Hlavné - pole Typ záväzku).

Did this answer your question?