Skip to main content
Séria dokumentov - Účtovníctvo

Prehľad radov dokladov v module Účtovníctvo

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Účtovníctvo - Séria dokumentov

V radoch dokladov sú uvedené interné čísla dokladov, musíte ich nastaviť pred vystavením akéhokoľvek dokladu. Sú spojené s typom dokumentu. Obsahujú tieto formuláre:

Série dokumentov - interné dokumenty

Účtovníctvo - Série dokladov - Série dokladov - interné doklady

Hodnoty v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Interné doklady na karte Hlavné v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - pohľadávky

Účtovníctvo - Série dokladov - Série dokladov - Pohľadávky

Hodnoty v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Ostatné pohľadávky na karte Hlavné v poli Interné číslo.

Série dokumentov - záväzky

Účtovníctvo - Série dokladov - Série dokladov - záväzky

Hodnoty v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Účtovníctvo - Ostatné záväzky na karte Hlavné v poli Interné číslo.

Did this answer your question?