Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaNákup
Rad dokladov - prijaté faktúry
Rad dokladov - prijaté faktúry
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Nákup - rad dokladov

Série dokladov musia byť nastavené pred vystavením akéhokoľvek dokladu. Série dokumentov sú priradené k typom dokumentov. Obsahujú tieto formy:


Séria dokumentov - Prijaté faktúry

Nákup - Rad dokladov - Rad dokladov - Prijaté faktúry

Zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Nákup - Prijaté faktúry na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - Vydané dopyty

Nákup - Série dokumentov - Série dokumentov - Vydané dopyty

Výšky v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Nákup - Vystavené požiadavky na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - Prijaté citácie

Kúpa - Séria dokumentov - Séria dokumentov - Prijaté ponuky

hodnoty v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Nákup - Prijaté ponuky na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - vydané objednávky

Nákup - Série dokladov - Série dokladov - Vydané objednávky

Hodnoty v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Nákup - Vystavené objednávky na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Did this answer your question?