Skip to main content
Séria dokumentov - Money
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week agoMoney - Séria dokumentov

Série dokladov musia byť nastavené pred vystavením akéhokoľvek dokladu. Série dokumentov sú priradené k typom dokumentov. Obsahujú tieto formy:

Séria dokladov - Príjmy v hotovosti

Peniaze - Séria dokladov - Séria dokladov - Príjem peňazí

hodnoty v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Peniaze - Pokladňa na karte Hlavná v poli Interné číslo.

Séria dokumentov - bankové poukazy

Peniaze - Série dokumentov - Série dokumentov - Bankové doklady

hodnoty v nich zaznamenané sa potom ponúkajú v ponuke Peniaze - Banka na karte Hlavné v poli Interné číslo.

Did this answer your question?