Skip to main content
Pokladničná kniha
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Pokladničná kniha

Formulár má podobu sprievodcu a poskytuje prehľad pohybov v menu Peniaze - Pokladňa, nájdete ho v Modul Účtovníctvo na pracovnej ploche "poznámka pod čiarou".

Obsahuje polia:

Pokladňa

Vyberte pokladňu z rozbaľovacieho zoznamu.

Dátum vydania od-do

Automaticky sú prednastavené aktuálne dátumy.

Po nastavení polí stlačte tlačidlo "Dokončiť".
Vygeneruje sa tlačová zostava Kasa, ktorú môžete vytlačiť, zobraziť v PDF, odoslať atď.

Did this answer your question?